Ενα μεγάλο Ευχαριστώ, στους πελάτες, φίλους και συνεργάτες που μας τιμούν με την προτίμησή τους και μας κρατούν συνεχώς απασχολημένους!

 • Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Μελέτη δημιουργίας/ασφάλισης τοπικού και απομακρυσμένου δικτύου (LAN, WAN, VPN).
 • Μελέτη και υλοποίηση πληροφοριακής εγκατάστασης.
 • Μελέτη και υλοποίηση διαδικασιών backup.
 • Μελέτη και υλοποίηση διαδικασιών ανάκαμψης από καταστροφή (disaster recovery planning).
 • Συμβόλαιo συντήρησης και υποστήριξης.
 • Αναβαθμίσεις υλικού, λογισμικού και συντήρηση εξοπλισμού.
 • Παροχή προτάσεων βελτίωσης διαδικασιών πληροφορικής για εξοικονόμηση πόρων.
 • Λύσεις τηλεφωνίας VOIP.
 • Ανάπτυξη custom εφαρμογών.

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδων & eshop.
 • Συντήρηση ιστοσελίδων (ενημερώσεις ασφάλειας και περιεχομένου).
 • Καταχώρηση ονομάτων [.gr].
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων και email.
 • Έλεγχος ασφάλειας ιστοσελίδων και προτάσεις βελτίωσης για αποτροπή hacking.
 • Υλοποίηση & συντονισμός webinars.
 • Λύσεις διαμοιρασμού αρχείων μέσω Secure Cloud.

 • Δημιουργικές Υπηρεσίες Διαφήμισης
 • Δημιουργία έντυπων, ηλεκτρονικών διαφημίσεων.
 • UI/UX, σχεδιασμός mockups.
 • Δημιουργικό, desktop publishing.
 • Σχεδιασμός λογότυπου /εταιρικής ταυτότητας.
 • Ψηφιοποίηση εγγράφων.
 • Εικαστικός σχεδιασμός & σελιδοποίηση εντύπων (φυλλάδια, εφημερίδες, βιβλία).
 • Επεξεργασία αρχείων video & audio, YouTube, live broadcasting.
 • Υλοποίηση παρουσιάσεων.

 • LetsGo
  Υποστήριξη Επιχειρηματιών
 • Μορφοποίηση της επιχειρηματικής προσπάθειάς σας.
 • Εναρμόνιση των λειτουργιών της επιχείρησης προς τον εταιρικό στόχο.
 • Καθοδήγηση & συμβουλευτική επί διαδικασιών.
 • Κανονιστική συμμόρφωση.
 • Δημιουργία & οργάνωση νέας επιχείρησης.
 • Digital Transformation, χρήση της τεχνολογίας για αύξηση της απόδοσης.
 • Λύσεις κρυπτογράφησης & ψηφιακών υπογραφών.
 • Δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών.

 • GDPR
 • Μελέτες συμμόρφωσης.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων συμμόρφωσης.
 • Σύνταξη όλων των απαραίτητων κατά τον κανονισμό εγγράφων.
 • Νομικός έλεγχος των μελετών κα προγραμμάτων συμμόρφωσης των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων.

 • Blockchain - DLT
 • Υλοποιήσεις για επιχειρήσεις / ιδιώτες.
 • Εκπαίδευση επιχειρήσεων (στο χώρο τους).
 • Εκπαίδευση χρηστών (live webinars).

Όμως πάντα έχουμε χρόνο για κάτι νέο & θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
2103005288
hello [at] coinmaster.gr